Friday, December 4, 2009

Jemputan ke Majlis Walimah..Bismillah..walhamdulillah..

Untuk sahabat2 yang diingati..jemputan ke majlis walimah saya pada 12hb Disember di Kota Kinabalu...dan 26hb Disember di kampung bakal suami. Semoga kehadiran sahabat2 dapat menyerikan lagi suasana.. Doakan semoga urusan agama kami dipermudahkan dan dalam redha Allah...jazakumuLllah

Wednesday, November 11, 2009

Antara koleksi hantaran dan bunga dulang yg dihasilkan

Jualan minyak wangi dan tempahan gubahan...mai la msk cni..

Bismillah..walhamdulillah..
Assalamualaikum...

Kepada pengunjung2 blog..kami sedang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Tak lah banyak, cuma adalah nak niaga skit.. barang2 seperti minyak wangi berjenama mahal (boleh dapat dgn harga murah dan berpatutan), sarung lengan tangan & stokin kaki (khas untuk muslimah) - diimport dari Mesir, dan cantik2.

Kami juga mengambil tempahan gift untuk hantaran perkahwinan..contoh: sapu tangan. dan gubahan bunga skit (lihat sample di bawah). (tapi tempahan ni avalibale untuk tahun depan)

Kepada yang berminat, boleh hubungi terus ke: 019-3416083(siti) atau 013-3305744(zalika)

RM80 hingga RM110

RM150 setiap satu

RM10 setiap satu


sample utk gubahan bunga


sample gift sapu tangan


Minyak wangi Baraka Habatussauda, RM15 setiap satu

Minyak Attar RM15 setiap satu

RM80 hingga RM110
RM130-RM150 setiap satu

Senarai Minyak wangi

1. Escada Sentiment (Women) RM110 75ML
2. Armani Code RM150 75ML
3. Dunhill Desire Blue RM150 100ML
4. Mont Blanc RM140 75ML
5. Hugo Boss(energise) RM130 125ML
6. Hugo Boss (Dark Blue) RM140 125ML
7. Perfume jean – Paul Gaultier RM150 125ML
8. Amor amor Cacharel RM150 100ML
9. Silver shadow altitude (Davidoff) RM130 100ML
10. Hugo Boss RM130 100ML
11. Versace Blue jeans man RM100 75ML
12. Burberry RM80
13. Davidoff (adventure) RM150 100ML
14. Dunhill (gold) RM120 75ML
15. Duhill (green) RM120
16. Jaguar RM150 75ML
17. Davidoff cool water (Women) RM140 100ML
18. Tommy Girl RM120 & RM80 100ML
19. SY Men 212 (Men) RM150 100ML
20. Givenchy Poor Homme RM150 100ML


Sunday, September 27, 2009

Kekuatan Itu Ada Pada Al Qur’an

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” (Al-Isra’: 85)

Terdapat lebih dari 19 ayat yang menyebut kata “ruh” dalam Al-Qur′an. Maksud yang terkandung dari istilah ini tidak keluar dari arti malaikat Jibril yang biasanya ditambah dengan istilah Ruhul Quds atau Ar-Ruhul Amin dan maksud yang kedua adalah Al-Qur′an. Dan hanya satu ayat yang bermaksud roh dalam arti yang sebenarnya, yaitu pada ayat ini. Meskipun demikian terdapat juga ulama tafsir seperti yang dinukil oleh Imam Al-Qurthubi yang memahami ruh dalam arti analogis yaitu Al-Qur′an. Maka pengertian ayat ini menurut Al-Qurtubi secara analogis adalah:

“Dan mereka bertanya, “Darimanakah Al-Qur′an yang di tanganmu ini?”. “Katakanlah: Sesungguhnya ia diturunkan sebagai mukjizat atas perintah Allah swt.”

Analogi kedua makna ini sangat jelas. Roh merupakan alat kehidupan manusia secara fisik materil. Manakala Al-Qur′an adalah roh yang bisa memberi kekuatan dan kehidupan manusia secara psikologis ruhiyah. Hal ini bertepatan dengan ungkapan Malik bin Dinar tentang roh Al-Qur′an:

“Wahai Ahlul Qur′an!, apa yang telah ditanam oleh Al-Qur′an ke dalam lubuk hatimu?. Sesungguhnya Al-Qur′an adalah penyubur hati sebagaimana hujan yang menyuburkan bumi.”

Dalam konteks ruh yang memiliki pengertian Al-Qur′an, terdapat empat ayat membahasnya, yaitu surah An-Nahl: 2, Ghafir: 15, Asy-Syura: 52 dan Surah Al-Isra′: 58 yang dipahami secara analogis. Tentunya, penamaan Al-Qur′an dengan ruh bukan kebetulan dan tanpa hikmah yang perlu digali oleh hamba-Nya yang merindukan keberkahan dan kekuatan dari Al-Qur′an, seperti juga nama dan sifat lain yang dimiliki oleh Al-Qur′an yang mencerminkan fungsi dan perannya yang komprehensif dan universal. Betapa hanya Al-Qur′an yang bisa diandalkan menyelesaikan masalah kemanusiaan dalam segala bentuknya.

Sayyid Qutb menyatakan pandangannya tentang penamaan Al-Qur′an dengan ruh berdasarkan firman Allah: “(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai ′Arsy, Yang memberi ruh dengan (membawa) perintahNya kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).” (Ghafir: 15) bahwa ini merupakan kinayah tentang wahyu. Redaksi yang digunakan dalam ayat ini mengisyaratkan dua hal: pertama, bahwa wahyu (Al-Qur′an) adalah ruh dan kehidupan bagi manusia, tanpa ruh ini manusia tidak akan bisa hidup dengan baik dan benar. Kedua, bahwa wahyu itu turun dari tempat yang tinggi kepada siapa yang dipilih dari hamba-hamba-Nya. Redaksi ini bertepatan dengan sifat Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Selanjutnya beliau juga menafsirkan ruh dalam ayat-ayat ini sebagai sebuah kekuatan yang menggerakkan, mempertahankan kehidupan di dalam hati, bahkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari.

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh (Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur′an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur′an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Asy-Syura: 52)

Kekuatan besar dari sentuhan Al-Qur′an ini dirasakan benar oleh para sahabat Rasulullah karena memang mereka menerima Al-Qur’an ini dengan segenap hati, pikiran dan kemauan mereka. Seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thobroni dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa ia berkata:

“Ketika turun surah Az-Zalzalah, maka serentak Abu Bakar yang sedang duduk waktu itu menangis. Maka Rasulullah saw. pun menghampirinya dan bertanya, “Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar?”. Surah inilah yang membuat aku menangis”. Maka Rasulullah menenangkan dengan sabdanya:

“Jika kalian tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, maka Allah akan menciptakan kaum lain yang mereka itu melakukan salah dan dosa kemudian mereka bertaubat dan Allah mengampuni mereka.”

Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Hanthob bahwa Rasulullah saw. pernah membacakan surah ini dalam satu majlis di mana seorang Arab Badui ikut serta duduk bersama. Setelah mendengar ini, lelaki itu lantas keluar sambil menyesali dirinya “alangkah buruknya aku”. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, “sungguh iman telah masuk ke dalam hati lelaki badui tadi.”

Maka sangat tepat ungkapan Dr. Yusuf Al-Qaradlawi yang menegaskan bahwa:

“Al-Qur′an adalah “ruh Rabbani” kekuatan Rabbani yang akan mampu menghidupkan dan menggerakkan akal fikiran dan hati. Sebagaimana Al-Qur′an juga undang-undang Allah yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu dan bangsa secara kolektif.”

Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan:

“Al-Qur′an inilah kitab yang membentuk jiwa, membangun umat dan kebudayaan mereka. Inilah sesungguhnya kekuatan Al-Qur′an. Namun yang sangat disayangkan bahwa cahaya ini tidak nampak di depan umat Islam karena mata-mata mereka sudah tertutup sehingga aib dalam konteks sekarang ini bukan aib Al-Qur′an, tetapi aib pandangan manusia yang lebih mengagungkan kekuatan lain selain Al-Qur′an. Padahal Allah sudah berfirman, “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Al-Ma′idah: 15-16)

Karenanya esensi seluruh perintah dan petunjuk Al-Qur′an adalah dalam rangka memelihara kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Tanpa panduan dan pedoman ini, kehidupan manusia semakin tidak menentu dan jelas arahnya.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Al-Anfal: 24)

Kekuatan lain yang seharusnya kita sadari dari Al-Qur′an yang mulia ini bahwa Al-Qur′an merupakan sistem hidup yang mengarahkan orang-orang yang beriman untuk mewujudkan kehidupan dalam bingkai keimanan. Sebuah hakikat kehidupan yang meliputi segenap komponen yang ada pada diri manusia; menghidupkan fisik, perasaan, getaran jiwa, kemauan, pikiran dan kehendaknya.

“Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.” (Yaasin: 70)

Ibnu Qutaibah dalam kitab “Tafsir Gharibil Qur′an” memahami kalimat “Hayyan” di dalam ayat ini dengan pengertian seorang mukmin yang hidup karena memperoleh petunjuk Allah swt. demikian juga dengan firman Allah swt.:

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-An′am: 122).

Yang dimaksud dengan orang yang hidup dalam ayat ini adalah orang yang beriman dan orang yang mati adalah orang kafir. Makanya Allah membedakan keduanya dengan menggunakan istilah ini juga di dalam firman-Nya: “Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.” (Fathir: 22)

Sesungguhnya, berbagai ujian yang mengejutkan bangsa ini semakin membuktikan hakikat yang tidak terbantahkan akan kelemahan manusia dan hajat mereka akan pertolongan Allah swt. bahwa sesungguhnya sumber kekuatan satu-satunya adalah Allah yang menciptakan segalanya dan kita akan meraih kekuatan itu dengan menjadikan Al-Qur′an sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan kekuatan kita.

Sekali lagi, Allah swt. mengingatkan kita akan kekuatan Al-Qur′an.

“Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) ruh (Al-Qur′an) dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: “Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.” (An-Nahl: 2)

Memang sudah saatnya bagi kita untuk menerima Al-Qur′an dengan segenap perasaan, pikiran dan kehendak kita dan tidak mengharap atau menggantungkan kekuatan lain di luar dari kekuatan firman-Nya.

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Hadid: 16).

Selama kita masih mengharap datangnya kekuatan lain, maka selama itu pula kita tidak akan meraih kehidupan yang mulia di bawah bimbingan dan naungan Al-Qur′an.

By : Dr. Attabiq Luthfi, MA

Sumber :http://halaqah.net

Aku cemburu.. ya Allah..

Bismillah...Dengan Nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Alhamdulillah, di atas segala nikmat..di atas setiap urusan ku...segala puji hanya buatMu...aku masih bernafas di Bumi Mu dengan Rahmat dan Kasih SayangMu...Engkau masih melihat kami..syukur Allah...jadikan kami hambaMu yang kuat, redhailah kehidupan kami di dunia ini, dan di akhirat sana... hanya Engkau tujuan hidup kami..

Dua hari lepas, ana ada bersembang skit dgn adik perempuan ana yg belajar kat Medan.. biasanya isu yang kami sembangkan adalah hal2 agama, biase la kan dah agak2 berumur ni..hehe, sebenarnya tiap hari kita membicarakan dunia, sedikit demi sedikit dunia yang fana ni makin cinta dgn kita, sebaliknya bila tiap hari kita membicarakan tentang Allah dan kehebatanNya, dunia yang fana makin jauh dari kita..percaya tak? try la.. insyaAllah. bila agama diselitkan memang tenang dan nyaman, kadang2 kami berbincang pasal diri, camna nak kasi maju dari segi iman dan amal..pasal keluarga juga wajib, pasal masalah peribadi pun tak ketinggalan.. alhamdulillah, bersyukur dgn adik ku yang sorang ni.. semoga Allah sentiasa memeliharanya di sana.. alhamdulillah, kami mempunyai fikir yang sama, tujuan yang sama, dan pendapat yang sama juga..bila berbincang bersama, rasa tenang kembali.. rasa yakin dan masih ada harapan...ya Allah sentiasa melihat kita, sentiasa memberi kita yg terbaik...hanya saja dari kita sendiri, rendahkan diri, serahkan diri, nescaya Allah beri kita ruang untuk mencari redhaNya.

Persembangan kami diakhiri dengan rasa kesal, teruja, insaf, sedih, rendah diri dan yang pastinya rasa cemburu yang tebal...dan Allah lebih mengetahui.. hehe, dan begitulah teeny.. ada seorng temannya yang bukan dalam bidang agama, bukan juga dalam bidang Al-Quran tetapi begitu kuat hati dan semangatnya untuk menjadi hafizah..masya Allah, baru2 ini beliau telah menghabiskan bacaan dan hafalannya sehingga juz 9.. subhanAllah, Allahuakbar...bagi ana, itu sdh cukup hebat.. mungkin bagi mereka yng mempelajari al-Quran khususnya, menjadi perkara biasa menghafal dan menghabiskan 30 juzuk.. tetapi bagi ana yang bukan khusus dalam bidang ini, subhanAllah..terujanya...semoga aku dikurniakan kekuatan dalam menghafal... semoga aku mampu mendidik zuiat2ku dengan al-Quran dan sunnah..amin ya Rabb. Seseorang telah memberitahu ana, setiap orang Mukmin, hatinya perlu ada surah Yasin dan surah al-Mulk.. Semoga kita mampu dan dikurniakan iman dan kekuatan dalam menjadikan al-Quran sebagai sumber bacaan dan rujukan yang teragung,

sebenarnya, itulah agama..agama atas Islam..itulah kasih sayang Allah..walau kita berada dalam aliran yang berbeza, tapi andai kita punya tujuan dan matlamat yang sama, iaitu usaha atas iman dan agama..insyaAllah... "Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar." [Al-Imran:74]

Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami dengan limpahan iman dan keyakinan dan keindahan tawakkal kepadaMu.

alhamdulillah, selain bersembang YM dengan ahli keluarga, ana suka mengexplore blog2 sahabat seaqidah..baca pengalaman2 mereka, luahan hati mereka kadang2 membuatkan ana rasa teruja dan ada sedikit cemburu.. bukan lah cemburu tandanya membenci mereka, nauzubillah...tapi cemburu dan rendah diri..terasa ingin nak jadi seperti mereka..cemburu lalu bersyukur kerana Allah masih memberi aku peluang untuk perbaiki diri..nak jadi macam depa..insyaAllah..amin ya Rabb..

sahabat seaqidah ana, meluahkan hatinya berkenaan isu pemerintahan kita kat Malaysia ni, beliau menentang habis habisan pemerintahan yang membelakangkan hukum dan agama Islam.. beliau juga mula dari awal, dan semangatnya yang kuat dan kental dan masih bergelar pelajar dalam jurusan syariah Islam membuat ana terpana dan respek sangat2.. masyaAllah, umur pun masih muda..tapi semngat dalam memperjuangkan agama..Allahuakbar...semoga Allah merahmatinya...memberikan kebaikan ke atasnya dan seluruh ahli keluarganya di dunia dan di akhirat..amin ya Allah
Dalam blog beliau juga turut di selitkan isu2 Muslimah, dari segi aurat, pemakaian hijab dan purdah..beliau juga bermula dari awal..dan banyak pengalaman pahitnya dalam merubah kepada kebaikan...sedikit sebanyak memang mempengaruhi aku ...semoga Allah memudahkan tiap urusan agama kami..."Dan jangan lah Engkau pesongkan hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk,Kasihanilah kami ya Allah"..

buat ukhti hayati, semoga Allah merahmatimu..
http://srikandiumar.blog.friendster.com

alhamdulillah..setiap nikmat datangnya dari Allah, setiap kebaikan juga datangnya dari Allah.. "Adapun terhadap nikmat Tuhanmu,Maka ceritakanlah!" [11 : Surah AdDhuha]

Sunday, August 16, 2009

Al-fatihah buat yang telah pergi..kami akan menyusul pula dengan izin Allah..

Bismillahir Rahman nir Rahim, walhamdulillahi 'ala kulli hal..

Segala puji dan puja hanya milik Allah..Tuhan semesta alam, pencipta alam, pencipta makhluk..dan seluruh yang ada di langit dan di bumi..kepadaNya semua akan dikembalikan. Terasa sedih dan pilu sejak akhir2 ni..tak tau la kenapa, masing2 sibuk mengejar kebaikan..seorang demi seorang kembali kepadaNya.. giliran aku pasti sampai.. masing2 ada nasibnya di sisi Allah Azza Wa Jalla.. begitu juga nasib ku..ntah apa nasib ku kelak, nasib umat Muhammad S.A.W keseluruhannya...semoga Engkau mengampuni segala dosa2 kami sama ada yang telah lalu mahupun yang akan datang.. jangan la Engkau azab kami andainya kami tidak tahu, dan andainya kami tersalah..ampuni la segala dosa2 kami..kerna tiada siapa yg sudi mengampuni segala dosa kami melainkan Engkau ya Rabbi.. kepada Mu jua kami akan kembali...

Terlalu lama tak update blog..alhamdulillah, hari ni baru berkesempatan untuk mencoret sikit. Kadang-kadang agak sibuk, sampai lupa nak lawat blog sendiri. Memang rindu nak coret sesuatu :) Hari2 dilalui dengan kepenatan, blum sentuh pasal iman lagi..Allahuakbar.. aku memohon kebaikanMu di dunia dan akhirat..

Sejak akhir2 ini malah dah sekian lamanya, masa terasa cepat sahaja berlalu.. nak kejar masa memang tak terdaya, sampai aku pernah menangis di sebabkan masa yang terlalu cepat, sedangkan satu kerja pun tak siap, gap utk solat lima waktu terasa dekat2 je.. mungkin aku je terasa macam tu..dan itulah tanda dekatnya hari kiamat.. wala haula wala quwwata iLlah biLlah...

Jauh di sudut hati, rasa macam nak lari dari situasi sekarang..tp nak lari ke mana..hehe, Allah kan ada.. walau di mana jua..di tempat keja ke, di rumah ke.. di perjalanan ke..hatta di hujung dunia sekalipun, Allah kan ada...dan setiap ujian yang diberikan, Dialah yang memberi..Dia juga yang meleraikannya...
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang2 yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang2 yang benar dan, sesungguhnya Dia mengetahui orang2 yg dusta."
-Surah Al-Ankabut ayat 2-3

Dan setiap yang berlaku pasti ada asbab dan hikmahnya, yang hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang terasa ingin sahaja kembali ke pangkuanNya dengan cara yang baik, jauh dari dunia..tapi manalah mungkin kan..bila niat untuk lari dari ujian,itu putus asa namanya..sedangkan, Allah benar2 tidak menyukai hamba yang berputus asa dari RahmatNya..ya Allah lindungilah aku dari putus asa.. ya Allah ada.. jangan sedih lagi lepas ni :) amin ya Allah...

Rasa tak sabar untuk menyempurnakan separuh daripada agamaku.. semoga dimudahkan urusan agama kami.. insyaAllah, tak lama lagi aku bakal memegang amanah Allah sebagai seorang isteri...dan cita2 dan impianku tak lain nak jadi isteri yang dicintai Allah, Rasul dan suami..untuk mencapai redha Allah yang selama ini aku dambakan.. tapi aku tak buat persediaan apa pun untuk majlis nanti...macam mana nak buat persediaan..klu hujung minggu masa sentiasa terhad..hehe, bukan setakat weekdays, sabtu pun kena siapkan kerja kat office.. hari minggu nak tenangkan hati dan minda kat rumah.. bila la ada kesempatan..

InsyaAllah, tengah menunggu kepulangan tunang yang jauh di sana.. semoga beliau najah dalam imtihannya yang lepas.. dan semoga dimudahkan tiap urusan agama kami, dimudahkan apa yang sukar bg kami...amin ya Rabb...

Saturday, May 30, 2009

Muhasabah Cintaku...Wahai Pemilik nyawaku..
Betapa lemah diriku ini..
Berat ujian dariMu
Ku pasrahkan semua pada Mu..

Tuhan..baru ku sedar,
Indah nikmat sihat itu..
Tak pandai aku bersyukur
Kini ku harapkan cintaMu..

Kata-kata cinta terucap indah..
Mengalir berzikir di kidung doaku..
Sakit yg ku rasa..
Biar jadi penawar dosaku..

Butir-butir cinta air mataku..
Teringat semua yang Kau beri untuk ku..
Ampuni khilaf dan salah..
Selama ini ya Ilahi
Muhasabah cintaku...

Tuhan..
Kuatkan aku, lindungi ku dari putus asa..
Jika, ku harus mati..
Pertemukan aku dgn Mu..

Saturday, May 16, 2009

Alhamdulillah..

Bismillahir Rahman nir Rahim…

WalhamduliLlahi ‘ala kulli hal…segala puji dan puja hanya tetap milik Allah Tuhanku pencipta alam..seru sekalian alam..Maha suci Allah..Tuhan yang tiada Rabb selain-Nya.. kami adalah milik-Mu, kepada Mu la kami rindu…kepada Mu tempat kami berhukum.. kepada Mu tempat kami kembali… selawat dan salam ke atas RasuluLlah s.a.w yang amat dirindui, seluruh keluarga baginda s.a.w, seluruh sahabat2 r.anhum.. dan utk hamba2 yang soleh yang tetap di jalan Allah dan RasulNya.. semoga di redhai sehingga ke hari Qiamat…amin ya Rabbi…

Agak lama tak sembang agama…makin lama, memang rindu di buatnya..memang sayu.. hanya Dia tempat bermadu kasih.. meluahkan rasa hati.. alhamdulillah, ana nak share satu perkara.. syukur ke hadrat Allah Tuhan ku pengurnia iman dan hidayah.. semoga Allah mengampunkan segala dosa2ku..segala dosa2 ibu bapa yg dikenang, seluruh sahabat2 yang dikasihi sangat2.. kehidupan berkumpulan atau sebuah jemaah memang indah subhanALlah.. lebih2 lagi bila dalam jemaah tersebut, punya fikrah yg sama.. apatah lagi, keadaan dalam jemaah tersebut mementingkan ukhwah kerana Allah dan RasulNya. Berkorban kerana Allah dan RasulNya.. ingat mengingati kerana Allah dan RasulNya.., gembira kerana Allah dan RasulNya..malah sedih dan pilu kerana Allah dan RasulNya..

Ana memang rindukan saat ini :) punya sahabat2 yg satu fikrah... fikir Allah, kenang Allah, rindu Allah, cinta Allah, suka Allah,..masya Allah…alhamdulillah, walau bukan jemaah besar, alhamdulillah, Allah masih bagi aku peluang untuk jmpa seorang dua yang punya fikrah yang sama, yg kdang2 bncang pasal kehebatan Allah, bncang pasal kasih sayang Allah, bncang pasal korban dan cinta rasulullah s.a.w.. nangis2, rindu2..Engkau hebat ya Allah.. ada jg sorang dua sahabat yang ana tmpt dirujuk, walaupun ada jg yang kurang tahu, tapi peluang mendengar dan membantu tiap masalah membuatkan kita ikhtiar utk dapatkan ilmu, ikhtiar kongsi ilmu.. alhamdulillah… dulu, ana selalu share hal2 agama dgn adik lelaki.. terasa lapang alhamdulillah.. skang dah makin kurang.. :( mungkin atas dosa2ku :( smoga Allah mengampuni segala dosa2 kami yg pernah kami lakukan sama ada yg sedar ataupun tidak..

Alhamdulillah, setelah tamat belajar.. Allah bg rezki utk jadi programmer kat sebuah company Melayu Islam.. walaupun agak sibuk, kekuatan hanya dari Allah Tuhanku yang amat Pengasih.. ana tak jmpa seorang sahabat yg satu fikrah dalam persekitaran pekerjaan.. tp alhamdulillah, Allah masih sayangkan diriku.. ada seorang dua, atau tiga dan empat yang suka sngat mengingatkan saya hal2 agama dan kebaikan, subhanAllah…sayang mereka sangat kerana Allah.. Allah Tuhanku mengurniakan daku hadiah dan Rahmat, semoga Allah merahmati mereka..dan sentiasa meredhai mereka..amin ya Rabb..

Alhamdulillah, dalam agak sibuk mengurus diri.. melayan dunia yg fana, mengejar akhirat yg dah sampai masanya..Allahuakbar, Allah Tuhanku yang amat Penyayang mengurniakan hidayahNya buat sahabatku (ahli bait) untuk memeluk dan mendalami agama Allah..subhanALlah…walhamduliLlahi Rabbi.. memang saat itu adalah saat paling bahagia dalam hidupku.. umpama jalanku yang gelap, disinari cahaya malam :) memang teruja hanya Allah yg Tahu.. smua perkara di dunia adalah asbab, dan ketentuan jua keputusan hanya dr Allah Tuhan kita semesta alam…Allahuakbar!..

Atas ihsan seorang yang amat ana hormati, suka memberi ana nasihat dan bg cadangan dalam hal2 utk mncari redha Allah.. asbab tunjuk ajar beliau, ana cuba bimbing, ajak, seru sahabat ana kepada hal2 kebaikan.. atas izin Allah Tuhanku yang amat Penyayang, aku diberi peluang untuk buat majlis ilmu bersama beliau, solat jemaah dan alhamduliLlah ana cuba utk istiqomah.. utk agama Allah khususnya..amin ya Rabb..

alhamduliLlah, ana dapat kwn baru.. walaupun jemaah tak besar, hanya berdua.. itu dah memadai..alhamduliLlahi Rabbi..selalu sembang agama dgn beliau, bila kita cintakan satu perkara, kita usaha untuk mendapatkannya.. bila dah dapat, hati merasa bahagia.. tapi lumrah dan sunnah, kadang2 ada pasang dan surutnya :) terpulang pada kita untuk mengawalnya.. bukan mudah kita nak kekalkan kebahagiaan untuk perkara yg dicintai.. hanya kekuatan dari Allah Tuhan Azza Wa Jalla.. mudahkanlah tiap urusan agama kami..amin ya Allah… betapa hati kita kuat untuk mengekalkan cita2 dan impian kita utk perkara yg dicintai, namun setiap kejayaan pasti ada liku2nya.. mudahkanlah tiap urusan agama kami ya Allah..

Dari dulu hingga saat ini, aku hanya pegang “di mana ada kemahuan di situ ada jalan”, sy pegang di mana ada kemahuan, di situ ada redha Allah… di mana ada kemahuan utk bgn tengah malam buat solat tahajjud, ye di situlah redha Allah.. tak susah, semua dari kita…kalau para ulama’ kata nak bangun malam, persiapkan diri, kurangkan makan, kurang melayan perkara2 lagho..ya ikut je, mudah kan..semua dari kita :) ana juga lalai dan leka :( semoga kita berada dalam golongan yang tak lalai..amin ya Allah.. ibarat kita nak makan mewah bila dah ada duit banyak.. pilih lah mana2 tempat yg menyediakan makanan yg mewah2, sedap2.. kita boleh buat pilihan, kan mudah.. mana yang baik, mana yang buruk..pilihan hanya di tangan kita..

Usaha la utk jadi hamba Allah yg sentiasa ikhtiar utk perbaiki diri..walau kita bukan dari golongan sedemikian.. kita golongan manusia lemah.. tp percayalah, kelemahan tu dapat di atasi dgn niat dan kesungguhan..semoga Allah mengurniakan kita kesungguhan dalam mencari redha Allah..keimanan yg teguh..keyakinan yang mantap..usaha la utk cari ilmu, walau sukar mcm mana pun..rajin bertanya pada golongan ahli ilmu.. insyaAllah, bila kita nak sangat, Allah yang Maha Luas PengetahuanNya dan RahmatNya akan mudahkan jalan buat kita..biizniLlah.. Bersihkan hati dan sering la berbaik sangka pada ALlah, Tuhan yang Amat Pengasih, Amat Penyayang pada manusia :)

Allah yg maha Kasih amat Kasih pada hamba2Nya yang meminta, merayu apa sahaja asal saja, hati kita serahkan bulat2 pada Allah..yakinlah, hanya Dia yg berkuasa memberi, mengurnia dan sekali kali hamba yang meminta tidak pernah hampa :) percayalah, di mana ada kemahuan di situ ada redha Allah..Maha Suci Allah yang tidak sama dengan sifat manusia yang lemah.. bila kita mahukan manusia, sesetengahnya ada yang tak sudi, malah tak mampu melayan kemahuan kita, kan… bila kita mahukan redha Allah, dan sungguh2 nak Allah, sayang sungguh kat Allah.. masih Allah tak sudi?? subhanALlah, kekasih hatiku…semoga Engkau mengampuni segala dosa2 kami sama ada yang tersurat mahupun tersirat…:( kami sentiasa leka, alpa dan lalai :(

Kembali pada ahli bait tadi, aku rindu lagi suasana agama..Allah.. rindu saat ini.. rindukan pasanganku, yang dengannya aku selalu berbicara tentang kebesaran dan kehebatanMu.. kalau tak dapat peluang untuk punya sahabat2 dan jemaah2 agama, cukuplah aku miliki nnti bersama suami dan anak2..semoga ya Rabb… satu jemaah berkumpul, duduk2, sembang2, nangis2..syahdu, rindukan Allah dan RasulNya…tak sabar melihat Allah Azza Wa Jalla, Tuhan kekasihku di dunia, Pendengar setiap rintihanku, Pemujuk hati di kala sedih :( tak sabar jumpa baginda yang terlalu dirindui.. Allahumma Solli ‘ala Muhammad wa ‘ala aalihi, wa sohbihi wasallim.. terasa tak layak :( semoga Allah memberi peluang.. dan perkenan kan lah Rabbi…

:: Selamat hari Guru.. =) ::

Tuesday, April 28, 2009

Selamat hari lahir...
Tuhanku...
Aku berdo'a untuk seorang lelaki yang akan menjadi bahagian dari hidupku.
Seseorang yang sungguh mencintaiMu lebih dari segala sesuatu.
Seorang lelaki yang akan meletakkanku pada posisi kedua di hatinya setelah Engkau.
Seorang lelaki yang hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi untukMu.

Wajah tampan dan daya tarik fizikal tidaklah penting,
Yang penting adalah sebuah hati yang sungguh mencintai dan dekat dengan Engkau,
dan berusaha menjadikan sifat-sifatMu ada pada dirinya.
Dan ia haruslah mengetahui bagi siapa dan untuk apa ia hidup sehingga hidupnya tidaklah sia-sia.

Seseorang yang memiliki hati yang bijak tidak hanya otak yang cerdas.
Seseorang yang tidak hanya mencintaiku tapi juga menghormatiku.
Seseorang yang tidak hanya memujaku tetapi juga dapat menasihatiku ketika aku berbuat salah.
Seseorang yang mencintaiku bukan karena kecantikanku tapi kerana hatiku.
Seseorang yang dapat menjadi sahabat terbaikku dalam setiap waktu dan situasi.
Seseorang yang dapat membuatku merasa sebagai seorang wanita ketika aku di sisinya.

Tuhanku...
Aku tidak meminta seseorang yang sempurna namun aku meminta seseorang yang tidak sempurna,
sehingga aku dapat membuatnya sempurna di mataMu.
Seseorang yang memerlukan dukunganku sebagai peneguhnya.
Seseorang yang memerlukan doaku untuk kehidupannya.
Seseorang yang memerlukan senyumku untuk mengatasi kesedihannya.
Seseorang yang memerlukan diriku untuk membuat hidupnya menjadi sempurna.

Tuhanku...
Aku juga meminta,
Jadikan aku seorang wanita yang dapat membuatnya bangga.
Berikan aku hati yang sungguh mencintaiMu sehingga aku dapat mencintainya dengan sekadar cintaku.
Berikanlah daku sifat yang lembut sehingga kecantikanku datang dariMu.
Berikanlah daku tangan sehingga aku selalu mampu berdo’a untuknya.
Berikanlah daku penglihatan sehingga aku dapat melihat banyak hal baik dan bukan hal buruk dalam dirinya.
Kurniakanlah daku lisan yang penuh dengan kata-kata bijaksana,
mampu memberikan semangat serta mendukungnya setiap saat dan tersenyum untuk dirinya setiap pagi.

Dan bilamana akhirnya kami akan bertemu, aku berharap kami berdua dapat mengatakan:
"Betapa Maha Besarnya Engkau kerana telah memberikan kepadaku pasangan yang dapat membuat hidupku menjadi sempurna."

Aku mengetahui bahwa Engkau ingin kami bertemu pada waktu yang tepat
Dan Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktu yang telah Engkau tentukan. Amin ya Allah....


:: Selamat hari lahir kat seseorang yang baik hatinya, baik budi pekertinya, yang bnyk mendorong ana dalam hal-hal kebaikan..smoga Rahmat Allah sentiasa untuknya, dimudahkan segala urusan agama, dan diterima segala amal ibadatnya..amin ya Rabb

Sunday, April 19, 2009

Fadhilat al-Quran (Hadis 16)

Bismillah...

Hadis 16
Hadrat Aisyah r.anha berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : "Membaca al-Quran dalam solat adalah lebih afdhal daripada membaca al-Quran di luar solah. Membaca al-Quran di luar solah lebih afdhal daripada tasbih dan takbir (memuji ALLAH s.w.t). Tasbih adalah lebih afdhal daripada sedekah, sedekah adalah lebih afdhal daripada puasa dan puasa adalah penghalang daripada api neraka." (Hadis Riwayat Baihaqi).

Keterangan Hadis
Ketinggian membaca al-Quran daipada zikruLlah adalah jelas kerana al-Quran adalah perkataan ALLAH s.w.t. Pengarang Kitab Ihya' Ulumuddin telah meriwayatkan daripada Ali radhiaLlahu anhu : "bahawa sesiapa yang membaca al-Quran ketika berdiri dalam solah akan mendapat seratus pahala bagi setiap huruf. Sesiapa yang membaca al-Quran dalam solah dalam keadaan duduk akan diberi lima puluh pahala bagi setiap huruf. Sesiapa yang membaca al-Quran di luar solah dalam keadaan berwuduk akan mendapat dua puluh lima pahala. Sesiapa yang membaca al-Quran tanpa wuduk akan mendapat sepuluh dan sesiapa yang tidak membaca tetapi mendengar dengan penuh perhatian kepada bacaan orang lain pun mendapat pahala iaitu satu pahala bagi setiap huruf.

::Fadhilat al-Quran, Maulana Muhammad Zakariyya (rahmatuLlahi 'alaihi)

Saturday, April 4, 2009

Allahu Rabbi..

bismillahir rahman nir rahim..

segala puji hanya bg Allah Tuhan pencipta alam, dan pencipta seluruh makhluk di langit dan di bumi...maha suci Allah...kepada Dia aku dan kita smua akan kembali.. Engkaulah keinginan, cita2 dan harapan kami...selawat dan salam buat kekasih Allah dan umat akhir zaman..smoga Allah memberikan kedudukan yg tertinggi lagi terpuji buat baginda yg dikasihi dan dirindui...salam ke atas seluruh ahli keluarga baginda, sahabat2 dan hamba2 yg mengikuti jejak kehidupan mereka..amin ya Rabb...


agak lama tak kemaskini blog.. bukannya lupa, mahupun malas..cuma belum ada keizinan utk berceloteh..idea2 utk berceloteh memang banyak...cuma, belum ada keizinan untuk menaip sesuatu.. kadang2 di dalam kehidupan kita yg serba sempit dan cepat ni, terlalu banyak yang berlaku dan semuanya tak lain dan tak bukan adalah dalam aturan Allah Azza Wa Jalla... Dia lah yg berkuasa penuh atas seluruh makhluk dan alam ini...maha suci Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang..


ujian kehidupan.. memang indah walaupun pahit utk di telan :) aku pasti merinduinya suatu hari nanti...mgkn di saat Engkau mencabut nyawaku dalam keadaan yg Engkau suka...Allah, amat indah kenangan tuh...atau mgkn di saat Engkau mencabut nyawaku dalam keadaan yg Engkau tidak suka kepadaku...Allah, amat perit buatku..andainya aku tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi setiap ujianMu... aku juga pasti merinduinya, di suatu hari..suatu saat yg pasti tiba Engkau mendatangiku...dalam keadaan aku tidak punya apa2 utk dipersembahkan kepadaMu yg Maha santun dan halus..melainkan kesabaran ku ketika kehidupanku di dunia... Allah..amat indah kenangan itu..Aku mengharapkan keampunanMu di atas segala dosa2 kami yg telah kami lakukan..sama ada dalam keadaan kami sedar atau tak sedar.. dalam keadaan yg kami lakukan dengan bersungguh sungguh atau sambil lewa.. ampunilah ia dengan rahmatMu..dgn kasih sayangMu...kerana Engkau lah yg pengasih di antara yg pengasih..yang penyayang di antara yg penyayang... Allahu Rabbi..


Syukur buat Allah yg masih sudi memandang kami, masih sudi memberikan kami peluang utk merasai tiap ujian di dalam kehidupan dunia ini.. itulah sunnah dari Allah Tuhan penciptamu..

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu...."(dan seterusnya)-Ali Imran:186

"Dan kepunyaan Allah- lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia, dan bertawakkal lah kepadaNya. Dan sekali kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan." - Huud : 123

Semoga Engkau masih sudi memandang kami, dan jangan lah kami dibiarkan..jangan kami diabaikan..jangan pula kami ditinggalkan..kasihanilah kami..ampunilah segala dosa2 kami.. amin amin.. ya Rabbana....

Saturday, March 21, 2009

Amalan dan hisab

Bismillahir Rahman nir Rahim..walhamdulillah..

Satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi majlis sahabat2 Radhiallahu ‘anhum lalu bersabda, “Pada malam aku telah melihat syurga dan martabat2 kamu di dalamnya.” Kemudian baginda berpaling ke arah Abu Bakar r.a, lalu bersabda, “Aku telah melihat seseorang yang pergi ke mana-mana pintu syurga maka daripada pintu kedengaran sambutan MARHABA, MARHABA (selamat datang, selamat datang). Maka Salman r.a berkata, “Ya Rasulullah, orang yang menerima sambutan sedemikian rupa mestilah seorang yang terlalu tinggi martabatnya.” Baginda menjawab, “Orang itu adalah Abu Bakar.”

Kemudian baginda menuju ke arah Umar r.a lalu bersabda, “Aku melihat satu mahligai yang cantik sekali daripada mutiara berwarna putih dan dihiaskan lagi dengan batu permata YAAQOOT. Aku telah bertanya kepunyaan siapakah mahligai ini. Maka aku diberitahu bahawa ini adalah milik seorang pemuda Quraisy. Aku telah menganggap bahawa akulah pemuda Quraisy itu selaku Sayyed al Mursaleen. Maka aku pun hendak memasuki mahligai tersebut. Tetapi aku telah diberitahu bahawa mahligai itu adalah milik Umar.”

Selepas itu baginda S.A.W telah menceritakan martabat dalam syurga yang ditentukan bagi sahabat2 r.anhum yang lain seperti Uthman r.a, Ali r.a dan lain2. Kemudian baginda telah menuju ke arah Abdul Rahman Ibnu Auf r.a lalu bersabda, “Dari kalangan sahabat2ku, engkaulah yang paling lambat sampai kepadaku. Sehingga aku mula bimbang dan takut kalau2 engkau telah binasa. Ketika engkau dapat menjumpaiku, engkau berada dalam keadaan berpeluh2.

Aku bertanya kepadamu apakah sebab engkau begitu lambat masuk syurga? Maka engkau telah menjawab bahawa engkau terperangkap dalam urusan penghisaban mengenai urusan harta dan bahawa engkau telah terpaksa memberi keterangan mengenai cara engkau memperolehi harta dan bagaimanakah engkau telah membelanjakannya.” Mendengar keterangan baginda S.A.W tentang penghisaban untuk dirinya di akhirat kelak, maka beliau pun menangis.

Kemudian beliau berkata, “Ya Rasulullah, pada malam tadi saya telah menerima seratus ekor unta yang muat dengan barang2 perniagaan saya di Mesir. Saya hendak mensedekahkannya untuk orang2 miskin dan anak2 yatim di Madinah. Mudah2an dengan berkatnya, Allah Ta’ala akan meringankan dan memudahkan penghisaban untuk saya pada hari itu kelak.” (Targhib)